Prečo neoperujeme excimerovým laserom detských pacientov?

Excimer laserovú operáciu detí považujeme za neetickú

Za jedinú medicínsku indikáciu operácie dieťaťa excimerovým laserom považujeme veľký dioptrický rozdiel medzi jedným a druhým okom (anizometropiu), z čoho vyplýva u detí veľká hrozba tupozrakosti, alebo sa pacientovi nedajú predpísať také okuliare, aké potrebuje. Túto operáciu však musí indikovať špecialista – detský oftalmológ a v žiadnom prípade to neprináleží refrakčnému chirurgovi.

Pretože sme si vedomí toho, že refrakcia ( dioptrická chyba ) sa v detskom veku môže meniť a istota že sa už meniť nebude neexistuje, operáciu v detskom veku nepovažujeme za etickú. Vieme, že aj pacienti vo veku viac ako 20 rokov udávajú, že sa im dioptrie menia. My odmietame operovať aj tých.  A to, že aj v takom veku budú dioptrie pribúdať je oveľa menej pravdepodobnejšia ako u pacientov o 3 - 5 rokov mladších. Profesor Seiler z očnej kliniky v Zurichu, jeden z najvýznamnejších odborníkov na operácie excimerovým laserom  povedal, že riziko tejto operácie je dokonca väčšie, ako pri operácii sivého zákalu), čo je ďalší dôvod, prečo by sa mala operácia robiť až po dosiahnutí plnoletosti.

comments powered by Disqus Všetky novinky