Ak hľadáte najlacnejšiu operáciu sivého zákalu, CMO takýmto pracoviskom nie je. Ak hľadáte najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu, obráťte sa prosím na nás.

Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky

 

Ak máte sivý zákal, jediným možným riešením je operácia. Pred operáciou je potrebné, aby ste sa objednali na predoperačné vyšetrenie na recepcii nášho centra: 02/4363 5644-46, alebo mailom na: cmo@cmo.sk.

Predoperačné vyšetrenie trvá cca 1-1,5 hodiny a stojí 50 EUR. Počas vyšetrenia Vám urobíme aj vyšetrenie, ktorým zistíme, akú dioptrickú hodnotu bude mať implantát, umelá vnútroočná šošovka, ktorú pri operácii použijeme. Výber typu vnútroočnej šošovky, ktorá Vám bude implantovaná,  urobíte spolu s očným lekárom počas vyšetrenia. V našom centre implantujeme iba najkvalitnejšie šošovky a to monofokálne, multifokálne, tórické, diabetické, so žltým filtrom a pod. Čakacia doba na operáciu je max. 6-8 týždňov, pričom oči operujeme postupne, spravidla s týždňovým rizdielom medzi operáciami.

 

Operácia sivého zákalu je bezboletná operácia, ktorá sa robí v lokálnom znecitlivení kvapkami. Operácia trvá cca 15-20 minút a cca 1 hodinu po operácii pacient odchádza domov. Už na ďalší deň po operácii väčšina pacientov dosahuje vynikajúce videnie.

 

Doplatok pacienta za nadštandard je v CMO 50 EUR za operáciu jedného oka v prípade implantácie foldovateľnej monofokálnej šošovky z hydrofóbneho materiálu. Ak by ste si vybrali prémiovú šošovku (trifokálnu, multifokálnu, tórickú..) doplatok je vyšší a jeho výška závisí od typu a kvality použitého implantátu – umelej vnútroočnej šošovky. Ak si vyberiete prémiovú vnútroočnú šošovku a ak budete pre tento typ implantátu vhodným kandidátom, všetky informácie Vám poskytne ošetrujúci očný lekár nášho centra, prípadne ich nájdete v cenníku na našej stránke

comments powered by Disqus Všetky novinky