Umelá vnútroočná šošovka zostáva vo Vašom oku až do konca života. Zvážte preto dôkladne, aký implantát si necháte pri operácii sivého zákalu do oka vložiť.

Podľa posledných informácií publikovaných Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou sa na Slovensku pacientom operovaným na sivý zákal  implantuje 3,97% multifokálnych šošoviek zo všetkých použitých implantátov. V našom centre sme v minulom roku implantovali 15% multifokálnych šošoviek  ( typ ReSTOR od firmy Alcon a AT LISA od firmy Carl Zeiss), pričom práve trifokálne šošovky AT LISA, ktoré sú svetovou špičkou sme začali používať ako prví na Slovensku. Multifokálne šošovky pacientovi po operácii sivého zákalu zabezpečujú vynikajúce videnie tak na blízko a strednú vzdialenosť, ako aj na diaľku, takže pacient po operácii nepotrebuje žiadne okuliare.Doplatok pacienta za nadštandard pri implantácii týchto najkvalitnejších  typov šošoviek  je v našom centre je  550 EUR – 815 EUR   za operáciu jedného oka. Umelá vnútroočná šošovka zostáva vo Vašom oku až do konca života. Zvážte preto dôkladne, aký implantát si necháte pri operácii sivého zákalu do oka vložiť.

 

comments powered by Disqus Všetky novinky