Dbajte o zdravie vašich detí od narodenia, aby ste predchádzali očným chorobám. Sledujte správanie ich očí už v útlom veku. Otáčajú sa za hračkami, vnímajú ich, nevrážajú do predmetov? V prípade častého šúchania očí, slzenia, začervenania oka alebo hnisu v očiach, vyhľadajte pediatra alebo očného lekára. U detí dbajte o to, aby si po každom pobyte vonku umývali ruky, príliš často nepozerali na televíziu alebo do monitora počítača.

Detské očné choroby: Ich príznaky a liečba

8 zaujímavostí o detských očiach

 

1. Vývoj očí detí začína v tele matky a pokračuje aj po narodení, kedy sa dovyvíjajú okohybné svaly, sietnica, žltá škvrna a zraková dráha v mozgu.

 

2. Všetky deti sú pri narodení farboslepé.

 

3. Dieťa po narodení reaguje na svetlo a vníma iba pohybujúce sa predmety a jeho zorné pole je oveľa užšie ako u dospelých.

 

4. Šesťtýždňové dieťa vidí do vzdialenosti 20 až 25 cm. Rozozná tvár svojej mamy a preto, keď sa od neho vzdiali plače, pretože ju nevidí.

 

5. Dieťa v troch až šiestich mesiacoch začína vnímať svet trojrozmerne. Orientuje sa v priestore a zvládne odhadnúť vzdialenosti.

 

6. Medzi 6. a 12. mesiacom dieťaťa sa stabilizuje farba jeho dúhovky, od ktorej závisí farba očí.

 

7. V období medzi 3. a 5. rokom dieťaťa sa zrak stabilizuje na úroveň dospelého jedinca, avšak vývoj zraku pokračuje až do dospelosti.

 

8. Zrakové poruchy je dôležité liečiť do 7. rokov života dieťaťa. Ak sa neliečia, môžu viesť až k doživotnej zrakovej slabosti.

 

Prevencia vzniku detských očných chorôb

Pre vývoj zraku je dôležitý dostatok zrakových podnetov. Ak sa vyskytne zo strany rodičov detí genetická predispozícia na dioptrické vady (krátkozrakosť, ďalekozrakosť), tupozrakosť alebo škúlenie, očnú prehliadku s dieťaťom je možné vykonať už od 6. mesiacov. Očné prehliadky potom vykonáva pediater od 3. rokov v rámci preventívnych prehliadok. Nezabúdajte na to, že preventívne očné prehliadky môžu včas odhaliť vážne choroby a predísť tak mnohým nepríjemným dôsledkom.

 

Detské očné choroby

Medzi očné choroby, ktoré sa vyskytujú aj u detí patrí tupozrakosť, škúlenie, dvojité videnie, farbosleposť, ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus a ďalšie choroby, ako je jačmeň, zablokovaný slzovod, zápal očných spojiviek, sivý zákal, syndróm suchého oka, či keratokonus. Obozretný treba byť, aby nedošlo k úrazom oka. Na nasledujúcich riadkoch si detailne rozoberieme jednotlivé detské očné choroby.

 

 

Tupozrakosť

Tupozrakosť je nazývaná aj lenivé oko. Tento názov dostala, pretože vo väčšine prípadov postihuje iba jedno oko (druhé oko vidí dobre). V takomto prípade nefunguje správne prepojenie medzi okom a zrakovým centrom v mozgu. Spôsobuje ju nedostatočná stimulácia zraku počas vývoja. Postihovať môže hlavne deti, u ktorých je vysoký rozdiel dioptrií medzi očami navzájom. Tupozrakosť však taktiež môže byť zapríčinená nekorigovaným škúlením.

 

Vek: medzi 3 a 4 rokom dieťaťa

Príznaky: zlá orientácia v priestore a pri športových aktivitách, narážanie do predmetov, zatváranie jedného oka a preferovanie oka dominantného

Odporúčanie: preventívne očné prehliadky

Liečenie: nastavenie správnej korekcie, oklúzna terapia (časové vyradenie z videnia oka dominantného), znevýhodnenie dominantného oka, kým sa nevytvorí prepojenie aj v oku nedominantnom, ortoptické a pleoptické cvičenia (očné cvičenie v špecializovanom centre)

 

Škúlenie

Starí Mayovia učili deti škúliť, pretože si mysleli, že je to príťažlivé pre druhé pohlavie. V tejto dobe však považujeme škúlenie alebo laicky povedané zabiehanie oka za očné ochorenie, kedy sa oko alebo aj obe oči nachádzajú v nesprávnej polohe, niesú paralelne postavené. Môže za to okrem iného nesprávna koordinácia svalov, ktoré pohybujú očnými guľami. Tie môžu byť vychýlené smerom dnu, von, hore aj dole. Najčastejšie toto ochorenie postihuje deti medzi 2.- 4. rokom. Neliečené škúlenie (strabizmus) môže dokonca vyústiť do tupozrakosti, kedy poškodené oko stratí schopnosť ostro vidieť.

 

Vek: škúlenie prejavujúce sa medzi 18. až 24. mesiacom života dieťaťa často poukazuje na iné vážne ochorenie a treba ihneď vyhľadať odbornú pomoc

Príznaky: viditeľné príznaky voľným okom, stredná až silná slabozrakosť a zlé priestorové videnie

Odporúčanie: preventívne očné prehliadky

Liečenie: prelepenie zdravého oka a v nutných prípadoch chirurgický zákrok, kedy sa napravia posunuté očné svaly, ortoptické a pleoptické cvičenia

 

Dvojité videnie

Dvojité videnie sa označuje aj ako diplopia, kedy pozorovaný predmet sa dieťaťu zobrazuje dvojmo, či už horizontálne, vertikálne, diagonálne alebo točito. Postihovať môže jedno oko (monokulárna) alebo aj dve (binokulárna). Prvý prípad môže nastať, ak dieťa dostalo nesprávne dioptrie, alebo pri ochoreniach rohovky, šošovky a rôznych očných zápaloch. V druhom prípade dochádza k dvojitému videniu na základe neurologických alebo svalových ochorení. Jednoducho očné svaly nemôžu spojiť zrakové vnemy do jedného obrazu. Najčastejšie binokulárna diplopia nastáva po úraze oka alebo operácii mozgu. Často však aj pri veľkom rozdiely dioptrii medzi očami navzájom.

 

Príznaky: bolesti hlavy, nevoľnosť, neistá chôdza, poprípade možné škúlenie

Odporúčanie: kompletné očné vyšetrenie + cykloplégia (zisťuje sa presná hodnota dioptrickej vady)

Liečenie: ak je dvojité videnie spôsobené škúlením, lieči sa ortoptickými cvičeniami, pri silnejšom škúlení operáciou

 

Farbosleposť

Farbosleposť u detí je spôsobená poruchou pigmentových buniek na sietnici. Farboslepé deti síce vedia rozoznať niektoré farby, ale iné im robia problém. Napríklad ťažko rozoznajú červenú od zelenej. Najčastejšie postihuje chlapcov a vo väčšine prípadov ide o dedičnú poruchu, ktorá sa nedá liečiť.

 

Krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus

Krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus patria medzi dioptrické chyby videnia. V každom z týchto prípadov je dôležité správne stanovenie diagnózy a predpis dioptrických okuliarov.

 

Liečenie: Laserová operácia očí a teda korekcia zraku je možná po dosiahnutí 18. veku života dieťaťa, kedy sa predpokladá ukončený vývoj oka. Dôležitá je však aj stabilizácia zrakovej vady dlhší čas.

 

Krátkozrakosť

Pri krátkozrakosti (myopia) dieťa nevie zaostriť na predmety, ktoré sa nachádzajú v diaľke približne okolo 5 metrov. Jeho nekonečný bod je posunutý bližšie k oku. Často žmúria oči, aby zaostrili na vzdialené predmety alebo pri čítaní knihy si ju približujú bližšie k očiam. Porucha zraku sa môže najčastejšie prejaviť v období puberty a v dospelosti sa stabilizuje. Krátkozrakosť je však často dedičná.

 

Ďalekozrakosť

Pri ďalekozrakosti alebo hypermetropii deti nevidia dobre do blízka. Ich blízky bod je ďalej ako u oka zdravého. Často od predmetov, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti odstupujú alebo si ich odťahujú od očí. Staršie deti s ťažkosťou dokážu prečítať text a písať, pričom pohľad do diaľky býva bezproblémový.

 

Astigmatizmus

Pri astigmatizme dochádza k nerovnomernému zakriveniu očnej rohovky, čím spôsobuje neostré videnie a zobrazovaný predmet je rozmazaný. Astigmatizmus môže byť spojený aj s jednou refrakčnou chybou, či už krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Na korekciu sa používajú dioptrické okuliare s cylindrom.

 

Ďalšie detské choroby

 

Jačmeň

Žľazový vačok na očnom viečku sa môže zapáliť a v mieste zápalu sa vytvorí bolestivá a začervenaná hrčka.

 

Príznaky: svrbenie a pálenie pod viečkom, neskôr sčervenanie a opuch viečka (vytvorí sa malá hrčka)

Odporúčanie: dôležitá je hygiena, po každej návšteve vonku je potrebné, aby si dieťa umývalo ruky (jačmeň môže vzniknúť, ak si dieťa špinavou rukou pretrie oči).
Liečba: antibiotická masť, nahrievanie suchým teplom, prípadne až chirurgické odstránenie vačku.

 

Zápal očných spojoviek - jedno z najčastejších očných ochorení u detí

Najčastejším prejavom zápalu očných spojoviek (konjunktivitída) sú začervenané oči u detí, slzenie (s prímesou hnisu), svrbenie, bolesť, opuch očných viečok, popraskané drobné cievky v oku a pocit cudzieho telesa v oku. Zápal, ktorý spôsobuje tieto prejavy, môžu vyvolať baktérie, vírusy alebo aj očná alergia, či chemické alebo mechanické podráždenie.

 

Zápalu očných spojiviek je možné predísť dostatočnou hygienou - umývaním rúk po pobyte vonku alebo v detskom kolektíve. V letných mesiacoch môžu byť zdrojom nákazy bazény, kúpaliská a jazerá. Ak sa dieťa vyhýba pobytu vonku, pravdepodobne mu nerobí dobre ostré denné svetlo a následná bolesť očí. Zápal spojoviek sa lieči v závislosti od diagnostikovania stavu. V prípade vírusovej infekcie by sa dieťa malo vyhnúť kontaktu s ostatnými deťmi, pretože sa jedná o veľmi nákazlivé ochorenie, podávajú sa antibiotické kvapky na predídenie uchyteniu sa aj bakteriálnej infekcie a riedené dezinfekčné prostriedky. Ak ide o bakteriálnu infekciu, potrebné je podanie antibiotických očných kvapiek a masti na noc.

 

Príznaky: slzenie, začervenanie očí, podráždené spojovky, hnis v očiach (bakteriálny zápal)

Odporúčanie: vyhýbajte sa prievanu, oči dieťaťa by mali byť v pokoji, dieťa by malo mať svoj vlastný uterák a vyhýbať sa kontaktu s inými osobami pre vysokú nákazlivosť

Liečba: antibiotická

 

Zablokovaný slzovod

Slzovod je drenážny systém, ktorý odvádza slzy do nosovej dutiny. Ak je zablokovaný, najčastejšie sa prejavuje slzením oka. Vyskytuje sa najmä u dojčiat a je potrebné riešiť ho rozšírením slzného kanálika.

 

Liečba: Ak sa slzný kanálik spontánne neupraví, je potrebné chirurgický zákrok, ktorým sa odvodové cesty rozšíria, dôležité je sledovať aj prítomnosť hnisu a rozoznať ta uchytenie sa baktérii v upchatom slznom kanáliku. Včasné zachytenie vie predísť komplikáciam ako je zápal slzných ciest.

 

Sivý zákal

Sivý zákal je veľmi zriedkavý u detí, ale môže sa u nich vyskytnúť. Toto ochorenie sa zvykne objavovať u starších ľudí po 75. roku života, kedy sivý zákal spôsobuje zakalenie šošovky a tým pádom nižšiu priehľadnosť. U detí môže ísť však o dedičné ochorenie, úrazový sivý zákal, sivý zákal spojený s metabolickým ochorením , sivý zákal u predčasne narodených detí alebo u detí, ktoré prekonali infekciu patogénom prenikajúcim cez placentu.

 

Príznaky: tenký povlak, ktorý sa tiahne cez oko, zahmlené videnie, znížená zraková ostrosť

Liečba: chirurgický zákrok, ktorý však musí byť dobre naplánovaný

 

Syndróm suchého oka

Nielen dospelých, ale aj staršie deti môže trápiť syndróm suchého oka. Je to ochorenie dnešnej spoločnosti, kedy pri nadmernom pozeraní do počítačov a televízie, ako aj nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu, si oko nevytvára dostatok sĺz.

 

Príznaky: začervenané oči, ich svrbenie a pálenie, zhoršenie videnia

Odporúčanie: dostatočné vetranie v byte a dome, zníženie času na počítači

Liečenie: očné kvapky, tzv. umelé slzy

 

 

Keratokonus

U detí je možné keratokonus spoznať podľa vypuklej očnej rohovky, ktorá im môže spôsobiť zhoršené videnie. Častejšie sa vyskytujúce u dievčat. Začína po 10. roku a často je daná genetická predispozícia. Jeden z prvých príznakov môže byť stúpajúca krátkozrakosť a neskôr stúpajúce hodnoty astigmatizmu.

 

Príznaky: zhoršené videnie

Odporúčanie: deťom treba zabrániť silnému treniu očí, aby si nepoškodili rohovku

Liečenie: nosenie okuliarov, stabilizácia nálezu pomocou zákroku CXL, korekcia hybridnými šošovkami a v poslednom štádiu transplantácia očnej rohovky

 

Úrazy oka

Oko patrí k najcitlivejším orgánom nášho tela. Obozretný treba byť pri rôznych ostrých predmetoch, ktoré malé deti s obľubou skúmajú. Ide napríklad o ceruzky, vidličky, nožnice či detské strelné hračky. Silný náraz môže spôsobiť nielen vonkajšie ale aj vnútorné krvácanie a poškodenie oka. V najhoršom prípade viesť až k slepote.

 

Príznaky: krvavá ranka na bielku oka, bolestivosť

Liečba: závisí od rozsahu poškodenia

comments powered by Disqus Všetky novinky