V posledných rokoch stále väčší význam nadobúda angioOCT, neinvázna zobrazovacia technika bez potreby použiť kontrastnú látku.

Angio OCT – nová neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda

Zaznamenáva a spracováva svetelný reflex pohybujúcich sa červených krviniek. Má klinický význam pri štúdiu chorôb sietnice, zrakového nervu, pri glaukóme, pri zápale dúhovky/cievovky.

Angio OCT okrem zobrazenia jednotlivých vrstiev sietnice umožňuje vizualizáciu sietnicovej a chorioidálnej vaskulatúry a cirkulácie, a to bez použitia kontrastu (farbiva). Výsledkom sú okamžité detailné snímky veľkých ciev sietnice ako aj siete kapilár, zobrazuje sa povrchový/hlboký plexus, vonkajšia časť sietnice a zrakového nervu.

Angio OCT umožňuje kontrastné zobrazenie objemového krvného toku sietnicových ciev a chorioidey s vysokým rozlíšením. Angiografické obrazy generuje v priebehu niekoľkých sekúnd. Je to trojdimenzionálne vyšetrenie, ktoré ponúka statické zobrazenie ciev v jednotlivých vrstvách sietnice v danom momente. Využíva sa denne na diagnostiku a monitoring cievnych a metabolických ochorení sietnice, predovšetkým makuly, medzi ktoré patrí diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácia makuly, kmeňové i vetvové oklúzie venae centralis retinae a arteriae centralis retinae a cievne abnormality, napríklad teleangiektázie.

Výhody Angio OCT oproti FAG

Od roku 1961 až do roku 2015 sa na zobrazenie cievneho systému sietnice používali výhradne invazívne zobrazovacie vyšetrovacie metódy fluoresceínová angiografia (FAG) a na zobrazenie choriokapilaris indocyanínová angiografia (ICGA). Obe vyžadujú intra­venózne podanie farbiva, kontrastu. Pomocou FAG sa nedá zobraziť choriokapilaris, pretože pigmentový epitel sietnice (vonkajšia hematoretinálna bariéra) predstavuje optickú prekážku pre zobrazenie jej kapilár. Na klasickej FAG nie je možné rozlíšiť, v ktorých vrstvách sietnice je lokalizácia patológie. Nie je napríklad možné na FAG rozlíšenie chorioidálnych neovaskularizácií 1. typu a 2. typu.

FAG a ICGA sú finančne i časovo náročné a môžu mať závažné nežiaduce účinky: nauzea, zvracanie, alergické reakcie, prípadná vazovagálna reakcia so zlyhaním srdca, v ojedinelých prípadoch bola popísaná aj anafylaktická reakcia. FAG i ICG sú kontra­indikované v gravidite a pri ochoreniach obličiek.

Topcon report

OCTA Topcon prístroj

OCTA Topcon využíva algoritmus spárovania výsledkov s klasickým OCT, čím objektivizuje a zdokonaľuje výsledky, redukuje pohybové artefakty, spracováva výsledky podľa identickej konštanty preto je ideálne robiť obe vyšetrenia v jednom sedení. Vyšetrenie je nebolestivé, bezdotykové, bez podania kontrastnej látky, vyžaduje len bežnú pozornosť pacienta. Dĺžka trvania do 30 minút plus vyhodnotenie.

Využitie najčastejšie u

 1. Sietnicových ochorení
 2. Zrakový nerv

Sietnica

Získané choroby

 • DR (NPDR/PPDR/PDR) mikroaneuryzmy, cievna novotvorba, avaskulárne zóny
 • VPDM suchá forma – hlavne zníženie prietoku v CH/choriokapilaris
 • VPDM vlhká forma – kvalitatívna a kvantitatívna analýza choroidálnej neovaskulárnej membrány (CNVM), sledovanie štrukturálnych zmien v čase pred a po intravitreálnej injekcii
 • CSCHR – odlúčenie RPE/FR
 • Cievne upchatia, mikroaneuryzmy, teleangiektázie
 • CNVM pri vysokej myopii
 • Dystrofie dedičné
 • Stáza, edém, pseudoedém, retrobulbárny zápal
 • Neuropatia  n.II pri glaukóme – určuje stupeň perfúzie u pre-perimetrických pacientov.
 • Skorá detekcia glaukomatózneho poškodenia. Analýza metabolickej aktivity vnútorných vrstiev sietnice
 • Atrofie ZN typu LHON, Kjer, hypoplázie zrakového nervu 

Vrodené choroby

 • Dystrofie dedičné

Zrakový nerv

Získané choroby

 • Stáza, edém, pseudoedém, retrobulbárny zápal
 • Neuropatia  n.II pri glaukóme – určuje stupeň perfúzie u pre-perimetrických pacientov.
 • Skorá detekcia glaukomatózneho poškodenia. Analýza metabolickej aktivity vnútorných vrstiev sietnice

Vrodené choroby

 • Atrofie zrakového nervu typu LHON, Kjer, hypoplázie zrakového nervu 

Dúhovka/cievovka

Stúpa prínos OCTA pri chorobách cievovky/dúhovky – uveitídy predné/stredné/zadné, nezápalové zmeny v cievnom systéme oka.

Zobrazuje sa:

 • Povrchový kapilárny plexus odhalí zápalovú vaskulitídu a sekundárne stenčenie makuly
 • Hlboký kapilárny plexus – predklinické známky CME
 • Choriokapilaris – zápalové zmeny, redukciu choroidálneho prietoku, ischémiu (nahrádza ICG)
comments powered by Disqus Všetky novinky