Od roku 2015 je súčasťou CMO aj diagnostické laboratórium sietnice a zrakového nervu, ktoré je na Slovensku prvé a jediné svojho druhu.

Elektrofyziologické vyšetrenie môže odhaliť aj nevysvetliteľnú stratu videnia

Základom  pracoviska je unikátna elektrofyziologická jednotka, ktorá umožňuje lekárovi získať objektívne informácie o fungovaní sietnice a optického nervu. Odbornou garantkou tohto pracoviska je očná lekárka MUDr. Tamara Štětinová, PhD., ktorá patrí k európskym špičkám v tejto oblasti.

Diagnostické pracovisko CMO používa najnovšie metódy založené na báze multifokálnych podnetov  ERG/EOP. Vo svete sa táto diagnostika považuje za najmodernejšiu a jedinú objektívnu metódu, pretože nezávisle od vôle pacienta objektívne a správne testuje zrakové funkcie.

Táto diagnostická metóda má veľký význam najmä pri sporných prípadoch alebo v počiatku ochorenia, kedy sú odchýlky od normy pri klinickom náleze minimálne alebo nie sú trvale prítomné. Elektrofyziologické vyšetrenie určuje diagnózu ešte v predklinickom štádiu, keď je ochorenie „nemé“, t.j. keď nie je jeho prítomnosť možné zistiť  štandardnými vyšetrovacími technikami v očnej,  prípadne neurologickej ambulancii. Lekárovi tak umožňuje nasadiť liečbu včas, čím môžeme predchádzať neskorším komplikáciám.

Elektrofyziologické vyšetrenie sa odporúča v nasledovných prípadoch:

  • podozrenie na glaukóm, potvrdenie/vylúčenie diagnózy, stanovenie liečby presne „na oko“ pacienta. ELF vyšetrenie je vo vyspelých krajinách sveta  považované za jediné objektívne vyšetrenie glaukómu – „jediný objektívny perimeter“
  • makulopatia (makula) – formy, rozsah, aktivita
  • diabetes, diabetické zmeny na očnom pozadí –  rozsah, lokalizácia
  • potvrdenie/ vylúčenie porúch prekrvenia očných štruktúr – rýchla a adekvátna liečba pri cievnych uzáveroch
  • podozrenie na dystrofiu sietnice alebo dedičné poruchy zrakového nervu – genetické poradenstvo, zdravé potomstvo
  • vnútroočné zápaly predného alebo zadného segmentu oka –  aktivita zápalu, priebeh
  • význam operácie sivého zákalu / keratoplastika z hľadiska zrakových funkcií
  • odlúpenie sietnice, rozsah poškodenia, funkčné zmeny u predčasne narodených a efektivita zákroku
  • nevysvetliteľná strata videnia, poruchy farbocitu, úrazy, výpady v zornom poli, diagnostika a správna liečba

MUDr. Stetinova

Ak je pacient včas a zo správnej indikácie odoslaný na elektrofyziologické vyšetrenie, zvyšuje sa jeho šanca na čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu reparáciu zrakových funkcií. Mnoho pacientov, ktorí boli často aj dlhoročne nastavení na protiglaukómovú liečbu kvapkami, bolo vďaka elektrofyziologickému vyšetreniu na retinografe v CMO z tejto liečby vyradených. Dôvodom bola správna a objektívna diagnostika, ktorú neposkytuje v takom rozsahu žiadne iné vyšetrenie. Obyčajne došlo ku zmene diagnózy a teda aj liečby, čo v niektorých prípadoch bolo pre pacientov z hľadiska zachovania ich videnia do budúcnosti kľúčové. Elektrofyziologické vyšetrenie je bezbolestné, ľudia ho dobre znášajú (aj deti) a dá sa aplikovať dokonca i u kojencov.

Skutočný príbeh pacienta, ktorý z neznámych príčin strácal zrak

Pacient s pozvoľnou stratou zraku na oboch očiach prišiel do CMO  po návšteve viacerých ambulancií a neúspešnom stanovení diagnózy na dodiagnostikovanie. Pacientov pokles videnia trvajúci len štyri mesiace bol zjavný a neprimeraný.

Očný nález bol prakticky negatívny – pacient  malý sivý zákal, ktorý však nemohol spôsobiť takéto zhoršenie videnia.  V čase, keď prišiel do CMO bol už vyšetrený na internej ambulancii a na neurologickom oddelení, výsledkom však boli nešpecifické nálezy, relatívne veku primerané, avšak žiadne závažné zmeny, ktoré by priamo ohrozovali život pacienta sa nenašli.

Za účelom zlepšenia zraku lekári uvažovali aj o operácii zákalu šošovky, no najskôr bolo potrebné zistiť, či a ako fungujú štruktúry v zadnej časti oka - sietnica a zrakový nerv a či práve tam neprebieha patologický proces.

Po vyšetrení v CMO v elektrofyziologickom laboratóriu  MUDr. Tamara Štětinová, PhD. zistila, že pacientova sietnica aj zrakový nerv  by fungovali bezchybne, ak by pacient nemal sekundárne zmeny na sietnici, spôsobené tekutinou z menejcenných, novotvorených ciev.  MUDr. Tamara Štětinová preto odporučila  sietnicu zastabilizovať pomocou aplikácie intravitreálnych liekov, čo sa aj v priebehu 7 mesiacov  podarilo.  Po stabilizácii sietnice bola pacientovi nakoniec navrhnutá operácia zakalenej šošovky, ktorá už mala zmysel, keďže sietnica a očný nerv fungovali po liečbe prakticky normálne. Pacientovi sa tak podarilo nielen zachrániť zrak, ale dokonca aj zlepšiť jeho priestorové a kontrastné videnie. V prípade, ak by u pacienta nebolo uskutočnené elektrofyziologické vyšetrenie v CMO, ktoré pomohlo stanoviť diagnózu a liečbu sietnice, pacient by postupne úplne a nenávratne stratil zrak. Do skupiny nevidiach sa nezaradil iba vďaka tomu, že včas podstúpil elektrofyziologické vyšetrenie, ktoré malo pre jeho ďalší život kľúčový význam.

comments powered by Disqus Všetky novinky