Excimerový laser - Allegretto Wave EYE-Q, 400 Hz Blue line

V našom centre používame už druhý v poradí excimerový laser  Allegretto Wave, EYE-Q, 400 Hz Blue line od firmy Alcon Pharmaceuticals, Ltd. Operácia 1 dioptrie týmto prístrojom sa skrátila na extrémne 2 sekundy. Prístroj je moderný,  rýchlejší a bezpečnejší a znamená významný krok ku skvalitneniu nami poskytovaných služieb. Dodávateľom prístroja je švajčiarska spoločnosť Alcon Pharmaceuticals, Ltd. , ktorá je svetovým lídrom v predaji oftalmologickej zdravotníckej techniky.

Prečo si vybrať CMO?

-          CMO je pracovisko s  18 ročnou tradíciou v poskytovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Okrem excimer laserových operácií robíme celú škálu očných operácií, vrátane transplantácií rohovky  a v prípade akejkoľvek komplikácie sme pripravení ju perfektne zvládnuť

-          v CMO nenazývame „doživotnou zárukou“ to, čo pacientom poskytujeme úplne štandardne a k čomu sa zaväzujeme v Zmluve s pacientom. Každý pacient, ktorý je operovaný v CMO má tak v prípade, že je potrebné vykonať reoperáciu nárok, aby mu bola táto vykonaná bezplatne. Dlhodobo sa počet reoperácii v našom centre pohybuje pod 1%  z vykonaných operácií

-          ak je pre Vás problém financovanie, v CMO Vám poskytneme splátkový kalendár podľa dohody bez akéhokoľvek navýšenia ceny

-          každý pacient po operácii dostane pohotovostné telefónne číslo, na ktoré v prípade potreby môže volať 24 hodín denne

Zbavte sa okuliarov a kontaktných šošoviek

Každý z Vás, ktorí nosia okuliare a kontaktné šošovky už určite zažil situáciu, kedy by bol najradšej bez nich. Život bez korekčných pomôcok je určite oveľa pohodlnejší.  Začína to ráno tým, že po prebudení vidíte na budík. Môžete sa slobodne venovať akémukoľvek športu a  okuliare Vás neobťažujú ani  v zime, keď sa Vám ako to všetci poznáte,  pri každej zmene teploty zahmlievajú...

Ak patríte k tým, ktorí sa rozhodujú o operácii excimerovým laserom, pre Vás sú určené nasledujúce informácie. Konečné rozhodnutie, či a kde sa necháte operovať je vždy nakoniec len a len na Vás, ale ak sa rozhodujete, berte prosím do úvahy, že:

-          veľmi dôležité, ak nie najdôležitejšie pre samotný výsledok operácie je kvalitné  predoperačné vyšetrenie. Kvalitné predoperačné vyšetrenie sa robí v mydriáze (zreničky Vám rozšírime pomocou očných kvapiek), aby sme zistili, či nemáte iné ochorenie oka, ktoré by excimer laserovú operáciu vylučovalo. Rýchle vyšetrenie a operácia v ten istý deň sú väčšinou signálom, že niečo nie je v poriadku

-          kvalita prístrojového vybavenia je veľmi dôležitá, ale na Slovensku už nie je pracovisko, ktoré nemá kvalitný excimerový laser. Medzi jednotlivými prístrojmi sú malé rozdiely, ktoré zväčša spočívajú v technických detailoch, ktoré pre samotný výsledok operácie, teda pre pacienta,  nemajú hmatateľný význam.

-          kvalita a erudícia operatéra má určite značný význam tak pre samotný priebeh, ako aj výsledok operácie. Nie je ani tak dôležité, koľko operácii urobilo pracovisko, ako to, koľko operácii urobil konkrétny očný chirurg, ktorý bude operovať práve Vás.

-          správne zvolená operačná technika má veľký význam pre priebeh operácie, hojenia, ale predovšetkým pre operačný výsledok. V našom centre sme urobili takmer  9000 operácií metódou LASEK. My túto metódu na základe našich skúseností považujeme za najlepšiu a najbezpečnejšiu pre pacienta, s najnižším rizikom závažnejších pooperačných komplikácií. A nezanedbateľný je aj pomer kvalita a cena. LASEK v CMO prináša pacientom najlepší pomer kvality a ceny v SR.

Metóda LASEK je technika, pri ktorej sa odstráni chirurgickým nástrojom z rohovky len epitel, ktorý sa po operácii vráti na pôvodné miesto. LASEK je v CMO preferovanou metódou, ktorou sme urobili takmer 9000 operácií s vynikajúcim výsledkom.

Operačný výkon je ambulantný

Vlastný zákrok je nebolestivý, prebieha v lokálnej anestéze a trvá niekoľko desiatok sekúnd. Na celú procedúru, ktorá zahŕňa prípravu, výkon, pooperačné ošetrenie a poučenie je vhodné si vyhradiť 1 až 2 hodiny. Po zákroku pacientom  aplikujeme terapeutickú kontaktnú šošovku, ktorú na štvrtý deň po operácii, keď pacient príde na prvú pooperačnú kontrolu z oka vyberieme.
Za 2 až 3 hodiny po zákroku sa objaví zvýšené slzenie a bolesť operovaného oka, niekedy aj opuch viečka. Jedná sa o bežné javy, ktoré sa v priebehu dvoch nasledujúcich dní rýchle stratia. Bolesť v pooperačnom období je možné tlmiť bežnými liekmi tíšiacimi bolesť. (Paralen, Ataralgin a pod.)

 

Po operácii pacient dostane kvapky s presným návodom na ich použitie. Doba používania je 1 až 3 mesiace, ale môže byť aj 6 mesiacov.
Prevažná väčšina pacientov môže 4. deň po zákroku, po prvej pooperačnej kontrole  vykonávať bežnú pracovnú činnosť.
Pooperačné kontroly sú (pokiaľ lekár neurčí inak) 4. a 10. deň po zákroku, 1 mesiac po zákroku a potom mesačne až do pol roka po zákroku.

Doporučenie

K zákroku je vhodné dostaviť sa v sprievode ďalšej osoby.
Po zákroku nie je možné riadiť motorové vozidlo!

Liečba excimerovým laserom je kontraindikovaná:

 • u pacientov mladších ako 18 rokov
 • u pacientov s nestabilnou, rýchle rastúcou krátkozrakosťou
 • u tehotných žien (počas celej doby liečby)
 • u pacientov s kardiostimulátorom

V prvých pooperačných dňoch by sa mal pacient vyhýbať všetkým situáciám, ktoré môžu viesť k podráždeniu oka, ako je pobyt v prašnom a zafajčenom prostredí, alebo na prudkom slnku. Od štvrtého dňa nie je treba obmedzovať fyzickú aktivitu. U niektorých pacientov nie je možné do stabilizácie doporučiť riadiť motorové vozidlo. Na našom pracovisku volíme štandardne metódu operácie podľa refrakčnej chyby pacienta a to nasledovne:

 

V našom centre operujeme:

 • Krátkozrakosť do -12,0 D
 • Ďalekozrakosť do +6,0 D
 • Astigmatizmus do ±6,0 D

U 99% pacientov používame metódu LASEK, ktorú považujeme za najmenejnvazívnu metódu, s dlhodobo najlepšími výsledkami. Metódu PRK používame len výnimočne

Poučenie pacienta po absolvovaní Excimer-laserovej operácie

 • nevyberať kontaktnú šošovku z očí
 • prvé 2-3 dni čo najviac odpočívať (štádium epitelizácie rohovky)
 • kvalitné slnečné okuliare vhodné podľa potreby
 • zamedziť kontaktu očí s rukami
 • vyhýbať sa zafajčenému a znečistenému prostrediu
 • bežné denné aktivity bez obmedzenia
 • ranná hygiena - umytie viečok čistou vodou
 • vzhľadom k zhoršeniu priestorového videnia - zvýšený pozor (káva, ...)
 • riadenie motorového vozidla nevhodné: ak 2 operované oči - 2 týždne
 • ak 1 operované oko - 1 týždeň
 • zákaz návštevy solária - 1/2 roka, zvárania - 3 mesiace
 • nepoužívať make-up 2 týždne
 • vyhýbať sa očnej infekcii
 • prvé dni - vyhýbať sa nadmernému čítaniu, pozeraniu TV - zvýšená suchosť očí

Prečo pacientom po operácii excimerovým laserom odporúčame vitamín C?

Jednou z možných pooperačných komplikácií po excimer-laserovej operácii je výskyt tzv „HAZE“. Ide o belavé zakalenie rohovky, ktoré je pre pacienta nepríjemné z dôvodu zhoršeného videnia a dlhodobej liečby. Môže sa vyskytovať aj po roku od operácie. Zistilo sa, že prekvapujúco dobrý preventívny účinok má vitamín C. Preto naším pacientom odporúčame užívať 1000 mg C vitamínu denne /NIE ŠUMIVÝ !!!/ po dobu 3 rokov od operácie, vždy 1 mesiac v roku, najlepšie ten, v ktorom bola operácia vykonaná. Ak pacienti plánujú v týchto rokoch dovolenku s množstvom intenzívneho slnka /more, hory/, taj im užívanie vitamínu C odporúčame aj týždeň pred dovolenkou a počas celej dovolenky.

Prečo neoperujeme excimerovým laserom detských pacientov?

Za jedinú medicínsku indikáciu operácie dieťaťa excimerovým laserom považujeme veľký dioptrický rozdiel medzi jedným a druhým okom (anizometropiu), z čoho vyplýva u detí veľká hrozba tupozrakosti, alebo sa pacientovi nedajú predpísať také okuliare, aké potrebuje. Túto operáciu však musí indikovať špecialista – detský oftalmológ a v žiadnom prípade to neprináleží refrakčnému chirurgovi.

Pretože sme si vedomí toho, že refrakcia ( dioptrická chyba ) sa v detskom veku môže meniť a istota že sa už meniť nebude neexistuje, operáciu v detskom veku nepovažujeme za etickú. Vieme, že aj pacienti vo veku viac ako 20 rokov udávajú, že sa im dioptrie menia. My odmietame operovať aj tých . A to, že aj v takom veku budú dioptrie pribúdať je oveľa menej pravdepodobnejšia ako u pacientov o 3 - 5 rokov mladších.

Aj horná veková hranica je v zásade obmedzená. Pacientom po 40-tke už excimer laserovú operáciu neodporúčame. Ak sa však chcú aj oni zbaviť okluiarov a kontaktných šošoviek, riešením pre nich je operácia PRELEX (refrakčná výmena šošovky). Viac sa o operácii PRELEX dočítate na našich stránkach.