Operácia katarakty je jednou z najstarších operácií, ktoré ľudstvo pozná. Prešla mnohými zmenami a dnes sa za štandard považuje taká operácia, pri ktorej sa cez malý rez, ktorý obyčajne netreba uzatvoriť stehom odstránia skalené šošovkové hmoty a do pôvodného puzdra sa implantuje umelá vnútroočná šošovka.
Proces, kedy sa hmoty šošovky rozdrvia, zmiešajú s vodou a odsajú sa volá emulzifikácia. Šošovka je po grécky fakós a preto fakoemulzifikácia.
Najčastejšie používanou metódou je emulzifikácia pomocou ultrazvuku, existujú aj prístroje na báze laseru, ale ich výkonnosť ešte nie je na dostatočnej úrovni.

 

Kedy operovať?

Vtedy, keď má pacient pocit, že jeho videnie nie je dostatočné a neumožňuje viesť život podľa jeho predstáv. Treba sledovať každé oko zvlášť, lebo sa môže stať že vidíme iba jedným okom a neuvedomujeme si, že druhým okom nevidíme. Už neplatí, že zákal musí "dozrieť".  Naopak, čím skôr sa operuje, tým je riziko komplikácií menšie.

 

Priebeh operácie

Pri normálnom priebehu trvá operácia cca 15 minút, operuje sa v lokálnej anestéze, celková nie je potrebná. Cez malý rez sa odstráni časť  predného puzdra šošovky a odsajú sa skalené emulzifikované hmoty šošovky. Do pôvodného puzdra sa implantuje umelá šošovka a rana sa uzatvorí.
Umelých vnútroočných šošoviek je veľmi veľa druhov a typov. Líšia sa tvarom, materiálom a samozrejme cenou. Za najvhodnejšie sa považujú mäkké šošovky, vyrobené z akrylátu s ostrým okrajom optickej časti.
Pacient po operácii odchádza asi po  hodine domov, kontrolné vyšetrenie je na druhý deň. Liečba je kvapkami, doporučuje sa kľudná životospráva, bez väčšej fyzickej námahy. Efekt operácie pacient  pocíti už na druhý deň po operácii.

 

Možné komplikácie

Treba ich rozdeliť do viacerých skupín.  Počas operácie môže vzniknúť krvácanie, môže sa porušiť puzdro šošovky a jadro môže prepadnúť do sklovca, môže sa uvoľniť závesný aparát šošovky.

Podľa priebehu sa rozhodne o tom, či sa šošovka bude, alebo nebude implantovať, či sa operácia ukončí úplne, alebo bude potrebná ďalšia operácia. Vo včasnom pooperačnom období je najväčšie riziko vzostup vnútroočného tlaku a zápal. Medzi neskoré komplikácie treba zaradiť najmä zmenu polohy šošovky, odlúpenú sietnicu, zmeny na sietnici a zakalenie zadného puzdra šošovky. Všetky tieto komplikácie vyžadujú ďalší operačný zákrok. Výskyt komplikácií počas operácie, alebo v pooperačnom období je percentuálne veľmi nízky, ale nie je možné komplikáciu u žiadneho pacienta vopred vylúčiť.

Riziko komplikácie počas operácie je závislé na prvom mieste od erudície a kvality očného chirurga. V CMO tieto operácie vykonáva v 99% MUDr. Jaroslav Nikel, ktorý patrí na Slovensku k najerudovanejším slovenským očným chirurgom.

Operácia sivého zákalu je hradená v CMO všetkými zdravotnými poisťovňami a v prípade použitia najkvalitnejšej monofokálnej šošovky je pre pacienta úplne bez doplatku. Doplatok pacienta v prípade, ak si vyberie tzv. prémiovú šošovku (multifokálna, trifokálna, tórická a pod. ) je uvedený v našom cenníku.

Viac o implantátoch