Centrum mikrochirurgie oka začalo pred 18 rokmi písať históriu jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku. Už v roku 1999 sme začali svoje služby poskytovať pacientom nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Boli sme prví a dlho aj jediní. Dnes naše centrum poskytuje najširšiu škálu očných vyšetrení a operácií, pričom sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. V roku 2002 sme sa stali zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), a o dva roky (v r. 2004) sme ako prvé oftalmochirurgické pracovisko na Slovensku získali medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2000, ktorý sme odvtedy niekoľkokrát obhájili.

Ročne v CMO vykonáme cca 2000 operácií, pričom najčastejšou operáciou je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a refrakčné laserové operácie excimerovým laserom. Excimer laserové operácie vykonávame od roku 2002 a za ten čas sme úspešne operovali tisíce pacientov. Okrem týchto operácií vykonávame mnoho ďalších a tiež aj celú škálu špecializovaných očných vyšetrení. Naším pacientom poskytujeme ako jedno z mála pracovísk na Slovensku komplexnú liečbu keratokonusu.

 

V roku 2008 v našom centre MUDr. Pavel Studený, primár Oční kliniky FN Královské Vinohrady urobil prvú transplantáciu rohovky. Súčasne to bola aj prvá zadná lamelárna keratoplastika vykonaná na Slovensku. Každoročne v našom centre urobíme viac ako desiatku transplantácií rohovky bez hospitalizácie pacienta. Naše centrum sa stalo v roku 2008 prvým a niekoľko rokov aj jediným pracoviskom jednodňovej očnej chirurgie, ktoré na tento typ operácie uzatvorilo zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a doposiaľ sme aj vykonali najviac transplantácií rohovky v režime jednodňovej chirurgie.

Naše pracovisko je moderné a progresívne aj v používaní implantátov – umelých vnútroočných šošoviek, ktoré sa pacientom implantujú do oka pri operácií sivého zákalu, prípadne pri operácie PRELEX (refrakčná výmera šošovky). Používame celosvetovo najkvalitnejšie implantáty, pričom stále vo väčšej miere používame tzv. prémiové implantáty – multifokálné a trifokálne šošovky, ktoré pacientovi po operácii zabezpečia perfektné videnie na blízko, diaľku aj strednú vzdialenosť.

 

Tím očných chirurgov CMO, pod vedením primára MUDr. Jaroslava Nikla  je medzinárodný. Okrem primára Oční kliniky FN Královské Vinohrady z Prahy MUDr. Pavla Studeného, polupracujeme od septembra 2011 aj s ďalším českým očným chirurgom MUDr. Lubomírom Továrkom, ktorý patrí k najlepším a najviac operujúcim očným chirurgom v Českej republike.

Za 18 rokov našej činnosti sme vykonali takmer  25.000 operácií a desiatky tisíc vyšetrení. Neustále zdokonaľujeme naše prístrojové vybavenie a operačné postupy, aby sme zabezpečili čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov.

Nechceme byť továrňou na operácie, chceme byť kvalitným butikom, kde každý pacient zažije individuálny prístup celého personálu.