Približne každý štvrtý človek v európskej únii trpí refrakčnou chybou- buď krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou alebo astigmatizmom. V súčastnosti existuje vysoko efektívne riešenie s minimálnym rizikom - operácia excimerovým laserom. Excimerovým laserom meníme zakrivenie povrchu rohovky v závislosti od toho, či chceme odoperovať krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus alebo presbyopiu ( stareckú ďalekozrakosť) , čím v konečnom dôsledku ovplyvňujeme lomivú silu rohovky. Existuje niekoľko metód operácií excimerovým laserom a treba starostlivo zvážiť, ktorá metóda sa u daného pacienta použije. Každá funguje vynikajúco ak je zvolená správne, respektíve nie každému pacientovi je každá metóda vhodná.

Pred samotným pôsobením excimer laseru na povrch rohovky vytvárame z jej prednej plochy tzv. flap, ktorý sa dá prirovnať k ochrannej prikrývke, ktorá sa odklopí a následne po odlaserovaní dioptrií priloží na pôvodné miesto. Podľa toho aká hrubá je a akým spôsobom sa vytvára, možme rozdeliť metódy medzi tzv. povrchové (PRK, LASEK, epiLASIK) a hlboké (LASIK, femtosekundový LASIK).

Samotný zákrok trvá približne desať minút. Oči sú znecitlivené kvapkami, takže operačný výkon je úplne bezbolestný. Ďalší pooperačný priebeh závisí od zvolenej metódy.

Operatér by mal určovať vhodnosť jednotlivých metód na základe viacerých parametrov, ako je výška dioptrií, hrúbka rohovky a jej zakrivenie, predispozícia na ochorenia rohovky atď.

Aj keď v Centre mikrochirurgie oka (CMO) sme mali v poslednom roku možnosť 6 mesiacov operovať pacientov prístrojom VICTUS, ktorý patrí k najkvalitnejším femtosekundovým laserom na svete, stále preferovanou metódou ostáva povrchová metóda LASEK, pre jej menšie riziko výskytu pooperačných komplikácií a v prípade ich objavenia oveľa jednoduchší manažment s takmer 100% pravdepodobnosťou vyliečenia.

Excimer laserové operácie v CMO vykonávame špičkovým prístrojom Allegretto Wave Eye Q 400 Hz. Práve tento laser je najrýchlejším systémom na svete, ktorý má FDA certifikát na všetky typy refrakčných chýb ( veľmi prísny a najdôležitejší certifikát, ktorý môže získať iba skutočne špičkový prístroj alebo liečivo). Je zabezpečený technológiou Perfekt Pulse, ktorá kontroluje každý zásah laserového lúča, aby sa v kombinácii s eye trackerom, ktorý 400 krát za sekundu sleduje pohyb oka pacienta, dosiahla dokonalá centrácia. Týmto prístrojom sme schopní odoperovať krátkozrakosť do – 12D, ďalekozrakosť do +6D a astigmatizmus +/-6D. Centrum mikrochirurgie oka, ktoré bolo v roku 1999 prvým pracoviskom jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku vykonáva excimer laserové operácie od roku 2002. Za 16 rokov našej činnosti sme vykonali takmer 22 000 operácií, z toho cca 9000 excimer laserových operácií, prevažne metódou LASEK.

V prípade, ak máme pacienta po 40-tke, vždy veľmi starostlivo zvažujeme vhodnosť excimer laserovej operácie. U týchto pacientov, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov obyčajne odporúčame metódu PRELEX (presbyopická výmena šošovky). Podstata operácie PRELEX spočíva vo výmene vlastnej šošovky pacienta za implantát – umelú vnútroočnú šošovku, obyčajne multifokálnu, trifokálnu, alebo aj multifokálnu tórickú. Implantovaním tohto implantátu zabezpečíme pacientom perfektné videnie na všetky vzdialenosti: blízko, diaľku aj strednú vzdialenosť. Okrem tejto obrovskej výhody, je tu aj ďalšia a síce, že pacienti po operácii už nebudú mať sivý zákal. Cenu jednotlivých zákrokov nájdete v našom cenníku.