Operácia sivého zákalu

V CMO vykonávame celú škálu operácii na prednom segmente oka, pričom najčastejšou je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. V CMO sme urobili viac ako 11.000 operácií sivého zákalu, pričom naša najstaršia pacientka mala v čase operácie 100 rokov. V CMO používame výlučne najkvalitnejšie implantáty od renomovaných výrobcov z celého sveta, pričom stále viac využívame tzv. prémiové šošovky, t.j. šošovky multifokálne, trifokálne a tórické.

Implantáty - umelé vnútroočné šošovky

Umelé vnútroočné šošovky (VOŠ) sú v podstate okuliarové šošovky (sklá) umiestnené do oka. Prvé umelé vnútroočné šošovky boli vyrábané z plexiskla, dnes sa za najkvalitnejší materiál považuje hydrofóbny akrylát. Základným typom VOŠ používaným na našom pracovisku sú číre šošovky z hydrofóbneho materiálu. Samozrejme implantujeme výhradne šošovky foldovateľné, t.j. také, ktoré sa dajú do oka implantovať cez taký malý rez, že oko po operácii nie je potrebné vôbec šiť.
S takouto „najjednoduchšou“ šošovkou pacient vidí dobre na jednu vzdialenosť (nablízko, alebo do diaľky) na druhú potrebuje okuliare. Presne tak, ako takmer každý starší človek. Ďalším dôležitým faktorom pri výbere implantátu – VOŠ je povrchová úprava. Doteraz bežné, tzv. sférické šošovky sme vymenili za asférické, lebo umožňujú ešte kvalitnejšie videnie.
Na našom pracovisku vieme však pre pacienta zabezpečiť každý typ šošovky, ktorý sa v súčasnosti vo svete vyrába, lebo na našom pracovisku sa v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, aký implantát bude použitý - pacient.

  • Ak má pacient cukrovku a je predpoklad, že jeho sietnica bude musieť byť v budúcnosti ošetrená laserom odporúčame tzv. diabetickú šošovku. Tá má väčší priemer optickej časti (7 mm), čo v prípade potreby umožní ošetriť laserom väčšiu plochu na sietnici.
  • Ak má pacient nepravidelne zakrivenú rohovku, tzv. astigmatizmus, môže si vybrať tzv. tórickú šošovku, ktorá tento nedostatok odstráni.
  • Pacienti sa môžu rozhodnúť aj pre šošovku s ochranným filtrom, ktorý chráni miesto najostrejšieho videnia – žltú škvrnu a znižuje pravdepodobnosť vzniku vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD). Ochorenia, ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie. V prípade implantácie takéhoto typu šošovky sa ešte pacient môže rozhodnúť pre šošovku so stálym filtrom, alebo šošovku s filtrom, ktorý reaguje na intenzitu svetla - fotochromatickú šošovku.
  • Ak pacient vôbec nechce nosiť po operácii okuliare, má možnosť vybrať medzi šošovkou pseudoakomodačnou a multifokálnou. Tieto typy šošoviek umožňujú pacientovi bežný život ( šoférovanie, nákupy, sledovanie tv, čítanie a pod. bez okuliarov. Na čítanie napr. príbalového letáku k liekom však už nestačia).
  • Ak má pacient vysokú krátkozrakosť, alebo ďalekozrakosť (nie sivý zákal), ktoré už nemôžu byť operované excimerovým laserom, máme možnosť mu implantovať VOŠ tzv. fakickú. Pri tejto operácii nad vlastnú šošovku pacienta na dúhovku fixujeme umelú VOŠ.

Nie každá šošovka je však vhodná pre každého pacienta, ale pre každého pacienta vieme nájsť a aj zaobstarať v krátkom čase šošovku, ktorá je pre neho najvhodnejšia. Ceny implantátov – umelých VOŠ sú tiež rôzne a mnohé prekračujú rámec úhrady zdravotnými poisťovňami. Pacienti si však majú možnosť šošovku vybrať a doplatiť iba rozdiel medzi obstarávacou cenou šošovky a úhradou zdravotnej poisťovne.
Vhodnosť jednotlivých typov šošoviek pre konkrétneho pacienta, ako aj prípadný doplatok nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou je súčasťou rozhovoru pacienta s lekárom pri predoperačnom vyšetrení.

Liečba diódovým laserom so zeleným svetlom

Indikácie:

  1. Glaukóm - iridotómia, trabekuloplastika
  2. Diabetická retinopatia - Pri výskyte edému makuly a od proliferatívneho štádia.
  3. Periférne degenerácie sietnice - S hrozbou vzniku trhliny, či diery a náslendej amócie sietnice.
  4. Malé trhliny a diery na sietnici - Bez, alebo s malou trhlinou sietnice.
  5. Retinoschíza - Ak došlo k vzniku klinicky signifikantnému odlúpeniu sietnice a je predpoklad, že koagulácia bude dostatočná.
Na laserové ošetrenie Vás môže odporučiť Váš očný lekár. Na konkrétny termín sa objednajte prosím telefonicky na recepcii nášho centra.

Plastické operácie mihalníc

Zmena postavenia mihalníc, ľudovo povedané viečok, nie je spôsobená len starnutím, aj keď vo veľkej miere k tomu prispieva, ale vplývajú naň aj celkové ochorenia (svalové a nervové), poúrazové o očné pozápalové stavy.

Indikáciou na operáciu sú jednak zmeny v zornom poli, chronické dráždenie oka, alebo nespokojnosť klienta so svojím zovňajškom.

Blefarochaláza – pokles horných mihalníc a prítomnosť vačkov pod očami je spôsobená úbytkom elastických vlákien, kolagénu v koži a jej následným stenčovaním a ochabovaním. Na mihalniciach sa tvoria vrásky a koža začína prevísať aj pod tlakom zmnoženého tukového tkaniva. Okrem estetického problému z funkčného hľadiska dochádza k zúženiu zorného poľa. Princíp operácie spočíva v odstránení nadbytočnej kože a tukového tkaniva. Rez a jazva sa vedie v záhybe kože nad hornou mihalnicou a tesne pod líniou rias pri operácii dolnej mihalnice tak, aby operácia bola čo najmenej viditeľná.

Ptóza je pokles hornej mihalnice v dôsledku postihnutia a oslabenia svalu zodpovedného za dvíhanie hornej mihalnice alebo nervu, ktorý ho ovláda. Môže byž vrodená, alebo aj získaná. Vrodená je obojstranná, získaná naopak zjne postihuje iba jednu stranu.Cieľom operácie je „otvoriť oko“ pomicou skrátenia svalu tak, aby zoré pole bolo zachované.

Entropium, ektropium sú poruchy postavenia mihalníc. Pri entropiu sa mihalnica stláča dovnútra tak, že riasy sú privrátené k oku, čo spôsobuje jeho výrazné dráždenie, slzenie a začervenanie.Pri ektropiu sa naopak spodná mihalnica odvracia od bulbu a oko je poškodzované vysýchaním v dôsledku úbytku slzného filmu a následne je náchylné na infekcie a zápaly. Pri neliečení oboch stavov môže prísť k trvalému poškodeniu oka, najmä rohovky, ktoré môže vyvrcholiť až nutnosťou jej transplantácie.

Plastické operácie mihalníc nepredstavujú len kozmetickú úpravu, ale taktiež z medicínskeho hľadiska pri zdravotných indikáciách snahu o obnovu fyziologických funkcií mihalníc a oka samotného.

Ďalšími operáciami, ktoré v CMO rutinne vykonávame od roku 1999 sú:

- sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky

- operácia sekundárnej katarakty

- repozícia implantovanej šošovky

- operácia glaukómu

- operácie nádorov mihalníc a nádorov spojovky

- operácie slzných bodov

- krytie rohovky amniovou membránou

- incízna astigmatická keratotómia

- operácia chalázea

a mnohé ďalšie chirurgické výkony na oku

Celú škálu operácií, vrátane prípadného doplatku pacienta nájdete v našom cenníku.