Rozmýšľate nad laserovou operáciou očí? Informujte sa o všetkých rizikách danej metódy ešte pred samotnou operáciou.

Najbezpečnejšia laserová operácia očí je LASEK

Rozmýšľate nad laserovou operáciou očí? Informujte sa o všetkých rizikách danej metódy ešte pred samotnou operáciou.

 Existuje niekoľko druhov metód laserových operácií očí, pričom nie pre každého pacienta je každá metóda vhodná. Treba preto starostlivo zvážiť, ktorá metóda sa u daného pacienta použije.

V zásade sú na výber 2 typy metód a to povrchové a hĺbkové metódy operácie očí. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že pri povrchových metódach sa korekcia dioptrií deje na povrchu rohovky. Povrchová mäkká vrstva zvaná epitel je pri metóde LASEK po aplikácii špeciálneho roztoku, ktorý znižuje adhéziu jednotlivých buniek epitelu jemne odpreparovaná. Následne sa vykoná samotná laserovú operácia. Obnovenie epitelu nastane v priebehu 7 -10 dní po operácií.                     

Pri hĺbkových metódach (LASIK), komerčne nazývané aj NEOLASIK, femtoLASIK, iLASIK, Z-LASIK atď., sa pomocou femtosekundového laseru vytvorí tzv. lamela (flap), ktorú očný chirurg odklopí na stranu. Následne na rohovku pôsobí excimerový laser, ktorý odstráni dioptrickú chybu. Posledným krokom je priklopenie rohovkovej lamely naspäť.

Pred každou operáciou by sa mal pacient dôkladne informovať o možných rizikách, ktoré sú s danou operáciou spojené.

FDA (obdoba nášho ŠUKL) schválilo hĺbkovú metódu Lasik v USA v roku 1995. Lasik v podstate schválil tým pracovníkov, ktorý vtedy viedol Dr. Morris Waxler. A práve Dr. Waxler sa v roku 2010, teda po 15 rokoch od schválenia tejto metódy, postavil proti týmto zákrokom a v roku 2011 písomne vyzval úrad FDA, aby operácie metódou Lasik zakázal. Dôvodom sú závažné komplikácie u pomerne vysokého percenta pacientov.

Dr. Waxler upozorňuje, že metóda Lasik poškodzuje zdravú rohovku. Lamela, ktorá sa pri operácií vytvára sa totiž už nikdy stopercentne nezahojí. Oči sú tak náchylne na zápaly a pri úraze očí (napr. tvrdý náraz lopty) môže prísť k trvalému poškodeniu rohovky. Na Slovensku sa však o týchto rizikách zatiaľ veľa nehovorí.

Metóda LASEK je naproti tomu osvedčenou metódou, ktorá predstavuje pre pacienta najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií, pričom má dlhodobo najstabilnejšie pooperačné výsledky. V Centre mikrochirurgie oka (CMO) sme mali možnosť 6 mesiacov operovať pacientov prístrojom VICTUS firmy Bausch&Lomb, ktorý patrí k najkvalitnejším femtosekundovým laserom (hĺbkové metódy) na svete. Nakoniec sme sa však rozhodli, že stále preferovanou metódou ostáva povrchová metóda LASEK, pre menšie riziko výskytu pooperačných komplikácií a v prípade ich objavenia oveľa jednoduchší manažment s takmer 100% pravdepodobnosťou vyliečenia.

Technológia LASEK sa využíva už vyše 20 rokov a prináša so sebou mnoho výhod:

  • bezbolestná metóda
  • trvá približne 10 až 15 minút, samotný laserový zákrok iba niekoľko sekúnd
  • rýchle hojenie rohovky
  • nižšia tvorba pooperačných jazvičiek
  • rýchlejšia rehabilitácia videnia
  • najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií
  • dlhodobo najstabilnejšie pooperačné výsledky
  • nižšia cena operácie ako pri hĺbkových metódach

V porovnaní s metódou Lasik hovorí proti LASEKU jediná nevýhoda a to tá, že po operácií metódou LASEK pociťujú pacienti zvyčajne 2 - 3 dni diskomfort, ktorý sa prejavuje slzením, rezaním očí, prípadne pocitom cudzieho telieska v oku. Určite to však stojí za výsledok, ktorým je ostrý zrak bez okuliarov. Dôvod, prečo je Lasik bezbolestný je ten, že vo vnútri rohovky, kde sa korekcia deje, nie sú nervové zakončenia. Keďže LASEK sa naopak vykonáva len na povrchu rohovky, kde je najviac nervových zakončení, zákrok so sebou prináša aj pár dní diskomfortu.

Excimer laserová operácia je vhodná pre pacientov, ktorí majú stabilnú refrakčnú chybu aspoň 1 rok. V CMO operujeme krátkozrakosť do -12 D, ďalekozrakosť do +6D a astigmatizmus do +/- 6D.

 Liečba excimerovým laserom je kontraindikovaná:

- u pacientov mladších ako 18 rokov, ktorí ešte nemajú ukončený vývoj oka

- u pacientov s nestabilnou, rýchle rastúcou krátkozrakosťou

- u tehotných a dojčiacich žien

- u pacientov s kardiostimulátorom

- u pacientov s iným ochorením oka, ktoré je kontraindikované (napr. glaukóm)

Excimer laserové operácie očí v CMO vykonávame špičkovým prístrojom Allegretto Wave IQ 400 Hz. Práve tento laser je najrýchlejším systémom na svete, ktorý má FDA certifikát na všetky typy refrakčných chýb ( veľmi prísny a najdôležitejší certifikát, ktorý môže získať iba skutočne špičkový prístroj alebo liečivo).

Centrum mikrochirurgie oka (CMO) nie je jediným pracoviskom, kde preferujú povrchové metódy operácie očí. Takýmto pracoviskom je aj prvé pracovisko, ktoré na Slovensku začalo vykonávať excimer laserové operácie a každoročne odoperuje najviac pacientov, prevažne zo zahraničia.  

comments powered by Disqus Všetky novinky